Polski English

USŁUGI

Firma EUROmetrex świadczy głównie usługi w zakresach:

  • geodezja i kartografia,
  • fotogrametria i teledetekcja,
  • lotniczy i naziemny skaning laserowy,
  • informatyka (bazy danych),
  • szkolenia.